מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » חנוכה

האם מצוות נר חנוכה החלה לאחר החורבן?

ע"י: הרב ישעיהו שטיינברגר