מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

יוסף הצדיק - המורה הגדול לקיום מצוַת "ֹלא תיטור"

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור