מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירוע היובל » יובל לישיבת הכותל

ארוע לכבוד יובל להגעתם לישיבה של מחזור א'

ע"י: כללי