מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » פורים

שיעור כללי בדין סעודת פורים בערב שבת

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר