מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מידות

דרך ארץ קדמה לתורה; מידת הכעס חלק א'

ע"י: הרב אריה שפירא