מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מידות

מידת הכעס חלק ב'

ע"י: הרב אריה שפירא