מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מידות

מידת הגאווה

ע"י: הרב אריה שפירא