מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מידות

מידת הכבוד המדומה

ע"י: הרב אריה שפירא