מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » יום העצמאות

מהותו יום העצמאות ה70

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר