מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים

שיחה שנמסרה ברחבה הדרומית של הכתל מערבי בפסח

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור