מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » פטירת מו"ר הרב ח"י הדרי זצ"ל

עצרת שבעה למו"ר הרב הדרי

ע"י: כללי