מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

לכל שבט ולכל אדם תפקיד מיוחד בבריאה

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור