מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » פטירת מו"ר הרב ח"י הדרי זצ"ל

הרב הדרי זצ"ל - דברים לזכרו בהיכל הישיבה

ע"י: הרב ראובן טרגין