מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » שבועות

משמעות השם

ע"י: הרב ישעיהו שטיינברגר