מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » פסיקת הלכה

ציות לרב או גדול שפוסק או שמביע דעת תורה על בסיס סברה

ע"י: הרב ישעיהו שטיינברגר