מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » בין המצרים

בין המצרים כמועד

ע"י: הרב ישעיהו שטיינברגר