מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » הפטרות ימים נוראים

הקדמה להפטרות ראש השנה

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור