מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » הלכה

הגשם בהלכה ובאגדה

ע"י: הרב ישעיהו שטיינברגר