מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

למה עם ישראל מתחיל מאברהם ולא מנח או משה

ע"י: הרב ישעיהו שטיינברגר