מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » חנוכה

שיעור כללי בהלכות זמן הדלקת הנר

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר