מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » יום עיון

בכף הקלע של המדיה העכשווית

ע"י: מר אודי ליאון