מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » יום עיון

יפת אלוקים ליפת וישכון באוהלי שם" הקדמה ליום העיון

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר