מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

פרשת ויחי

ע"י: הרב אברהם ריבלין

Acrobat להורדת השיעור