מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » גבורות ה'

גבורות ה' - ברית בין הבתרים - החטא של אברהם והסיבות לשיעבוד מצרים

ע"י: הרב אליעזר קשתיאל

Acrobat להורדת השיעור