מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » הנצרות

האם הנצרות עבודה זרה והשלכות לסילבסטר

ע"י: הרב ישעיהו שטיינברגר