מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » פדיון שבויים

שיחה על החזרתו של זכריה באומל

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר