מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » יום הזיכרון

טקס זיכרון לחללי הישיבה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר