מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » יום העצמאות

ערב יום העצמאות התשע"ט בישיבת הכותל

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר