מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » אזכרה

אזכרה לרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר