מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » אזכרה

חשיפת אוצר הספרים החדש לזכרו של הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ