מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » יום ירושלים

שיחת פתיחה ליום ירושלים ותפילת ערבית חגיגית

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר