מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » יום ירושלים

שיחה לכבוד יום ירושלים

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר