מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » יום ירושלים

שיחה לכבוד יום ירושלים

ע"י: הרב דוד פנדל