מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » שבועות

שיעור לקראת שבועות בנתיב אריה

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ