מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » שבועות

חסד, עזות ומלכות

ע"י: הרב אברהם ריבלין

Acrobat להורדת השיעור