מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » שב שמעתתא

סיום שב שמעתתא

ע"י: הרב יוסף אנסבכר