מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » הלכות שבת

האם מותר להשתמש בדוד שמש בשבת?

ע"י: אברכי ישיבת הכותל אייזנבך עמוס