מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » הלכות שבת

הוספת מים מהברז לכוס תה בשבת

ע"י: אברכי ישיבת הכותל דביר לוי