מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » הלכות שבת

האם מותר להערות ממיחם לתוך כוס רטובה?

ע"י: ר' יונה בודו