מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » הלכות שבת

האם מותר להוסיף קרוטונים למרק רותח?

ע"י: אברכי ישיבת הכותל אפי ווינשטוק