מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » הלכות שבת

האם מותר למזוג מרק קר על חתיכת בשר רותחת?

ע"י: אברכי ישיבת הכותל נתן טיליס