מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » הלכות שבת

איך מכינים תה בשבת?

ע"י: ר' דניאל אדרי