מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » הלכות שבת

האם מותר להוסיף מים לחמין בשבת?

ע"י: הרב נועם לייקח