מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » הלכות שבת

איך מכינים נס קפה בשבת?

ע"י: אברכי ישיבת הכותל אבשלום חג'ג'