מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » הלכות שבת

מה מותר לחמם בשבת?

ע"י: אברכי ישיבת הכותל חנוך שטראוס