מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » הלכות שבת

האם מותר לחמם תבשיל עם רוטב בשבת?

ע"י: אברכי ישיבת הכותל עמיחי עוזיאל