מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » הלכות שבת

איך מותר להוציא חתיכות בשר מהמרק שעל הפלטה בשבת?

ע"י: אברכי ישיבת הכותל ניר קורנפלד