מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » יום ירושלים

היחס אל הכותל

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר