מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי

חנוכת פינת הלימוד לע"נ אביתר תורג'מן הי"ד

ע"י: כללי