מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » שיחות בזמן מגפת הקורונה

מן המיצר- למרחב י-ה- שיחות חיזוק בעת מגפת הקורונה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר